movi-image-suben-pensiones-2021-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
4 min del teu temps

Així pugen les pensions el 2021

Wed Mar 03 10:30:24 CET 2021

Les pensions mínimes contributives pugen aproximadament entre 2 i 11 euros al mes el 2021 i la pensió màxima se situa en 2.707,49 euros; 24 euros més que el 2020

Els pensionistes estan contents. La crisi de la COVID-19 no impedirà que, des del gener, vegin com les seves nòmines pugen una mica a final de mes. En concret, les pensions contributives augmenten un 0,9 % després de l'entrada en vigor dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2021, mentre que les no contributives ho faran un 1,8 %. Amb aquestes pujades, les pensions mínimes contributives pugen aproximadament entre 2 i 11 euros al mes aquest any.

Pot interessar-te: Reflexions post-COVID-19: com serà la nostra jubilació?

Els exemples concrets ajuden a entendre la importància d'una notícia com aquesta per a les persones que ja estan gaudint de la seva jubilació després d'anys dedicats al mercat laboral. Per exemple, l'import de la pensió mínima per als jubilats de 65 anys amb un cònjuge a càrrec queda en 851 euros al mes en 14 pagues (enfront dels 843,4 euros al mes del 2020); la de sense cònjuge —és a dir, les pensions que perceben les unitats unipersonals— puja a 689,7 euros (683,5 euros el 2020) i la de amb cònjuge no a càrrec augmenta a 654,6 euros, gairebé 6 euros més que l'any passat. 

Per als jubilats amb menys de 65 anys, la pensió mínima amb cònjuge a càrrec es fixa el 2021 en els 797,9 euros al mes (790,7 euros el 2020); sense cònjuge en els 645,3 euros mensuals (639,5 euros l'any passat), i amb cònjuge no a càrrec en els 609,9 euros mensuals (604,4 euros el 2020).

Per la seva banda, la pensió màxima de jubilació se situa aquest any en 2.707,49 euros al mes en 14 pagues, enfront dels 2.683,34 euros al mes del 2020.

Pot interessar-te: Així influeixen els fills en la pensió de jubilació

El 2021 també milloren les pensions de viduïtat, d'invalidesa i d'orfandat

El 2021 no només milloren les pensions de jubilació, sinó que també ho fan les de viduïtat, les d'invalidesa i les d'orfandat. Per exemple, les pensions mínimes de viduïtat pugen entre 4,7 i 7,2 euros mensuals, depenent de les circumstàncies. En concret, la pensió mínima de viduïtat per als titulars amb càrregues familiars se situa en 797,9 euros mensuals des d'aquest mes de gener, en contrast amb els 790,7 euros al mes del 2020.

En el cas de ser major de 65 anys o de tenir una discapacitat superior o igual al 65 %, la pensió mínima de viduïtat passa a ser de 689,7 euros mensuals; fet que suposa 6,2 euros més que l'any passat. I si el titular de la pensió de viduïtat té entre 60 i 64 anys, la quantia el 2021 serà de 645,3 euros mensuals (639,5 euros el 2020); mentre que en el cas dels beneficiaris menors de 60 anys la prestació serà de 522,5 euros mensuals (517,8 euros anteriors).

Per la seva banda, la pensió mínima contributiva de gran invalidesa puja fins als 1.276,5 euros mensuals (1.265,1 euros l'any passat) si es té un cònjuge a càrrec; mentre que puja fins als 1.034,6 euros si no es té a càrrec el cònjuge (unitat econòmica unipersonal), en oposició amb els 1.025,3 euros al mes del 2020.

La pensió mínima per incapacitat absoluta o total dels titulars amb 65 anys amb un cònjuge a càrrec és de 851 euros al mes, en contrast amb els 843,4 euros anteriors; mentre que la dels que no tenen cònjuge a càrrec (unitat econòmica unipersonal) passa a ser de 689,7 euros mensuals (683,5 euros el 2020).

En el cas de les pensions d'orfandat, l'import mínim és de 210,8 euros mensuals per beneficiari (abans eren 208,9 euros); mentre que si el beneficiari té menys de 18 anys i compta amb una discapacitat superior o igual al 65 %, la quantia és de 414,7 euros mensuals, gairebé quatre euros més que el 2020.

La pensió mínima a favor de familiars se situa, amb el nou any, en 210,8 euros mensuals enfront dels 208,9 euros anteriors; mentre que la pensió de l'extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI) és de 441,7 euros mensuals en el cas de vellesa, invalidesa i viduïtat (437,7 euros abans). Si concorren, però, amb alguna pensió pública de viduïtat és de 428,7 euros al mes (424,8 euros el 2020).

Millora l'IPREM

La veritat és que el 2021 no només milloren les pensions. L'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM), que es pren com a referència per a la concessió de beques, ajudes, subsidis per atur i subvencions, s'incrementa un 5 % fins als 564,90 euros l'any (6.778,80 euros l'any en 12 pagues). En canvi, el salari mínim interprofessional (SMI) es manté en 950 euros al mes en 14 pagues a l'espera que els agents socials i el Govern arribin a un acord.  

Per tant, les persones que decideixin fer el pas i jubilar-se aquest any accediran a una pensió una mica millor de la que haurien obtingut el 2020. A més, hauran de tenir en compte que el sistema continua adaptant-se a l'última reforma, el que fa que l'edat legal de jubilació continuï augmentant progressivament a Espanya. Les persones que vulguin retirar-se el 2021 hauran de tenir, almenys, 66 anys complerts si volen cobrar el 100 % de la prestació que els correspon, o haver cotitzat un mínim de 37 anys i 3 mesos si volen jubilar-se amb 65 anys. El 2020 l'edat legal de jubilació era una mica més baixa, de 65 anys i 10 mesos, o eren necessaris 37 anys de cotització per jubilar-se als 65 anys. 

Pot interessar-te: Em jubilo aquest any, què he de tenir en compte?

L'edat de jubilació continuarà augmentant fins a l'any 2027, quan arribarà als 67 anys i finalitzarà l'entrada en vigor de l'última reforma. No obstant això, el Govern ja treballa en un nou canvi normatiu sobre la base de les recomanacions pactades a la Comissió del Pacte de Toledo.

La directora d'Estalvi i Pensions de BanSabadell Vida i Pensions, Esther Pichardo, valora aquestes recomanacions de manera «positiva», ja que inclouen mesures per reduir la bretxa entre els costos i els ingressos del sistema per «fer-lo més sostenible», encara que «insuficients». D’aquí la importància de planificar la jubilació i buscar fórmules per complementar la prestació si es vol mantenir el nivell de vida després de la jubilació. El CEO de Pensium, Miquel Perdiguer, explica en el Podcast de Banc Sabadell la importància de començar a planificar i estalviar per a la jubilació al més aviat possible. A parer seu, d'aquí a vint anys la gent es jubilarà una mica més tard i tindrà «menys diners a la butxaca».

 

Com que els espanyols són dels europeus que menys estalvien per a la jubilació, és important insistir en aquest missatge. Una de les iniciatives que molts experts creuen que seria clau per fomentar l'estalvi a Espanya seria enviar la famosa carta taronja de les pensions; una carta que s'envia periòdicament als ciutadans en molts països europeus en què s'informa els treballadors de la pensió que rebran en funció del que han anat cotitzant. 

Seria un instrument molt pràctic i, de fet, la mateixa Llei general de la Seguretat Social obliga a donar aquesta informació als ciutadans. Les autoritats es van comprometre a fer-ho a Espanya fa anys, però el projecte va quedar finalment paralitzat. Ara que s'acosta una nova reforma, la 'carta taronja' ha tornat al centre del debat, ja que el mateix Pacte de Toledo, amb representació de tots els partits polítics, ha tornat a recomanar que s’enviï. Sens dubte és un bon moment per reprendre el tema.

Fotografia de Cristina Gottardi a Unsplash
-Temes relacionats-
up