movi-image-20minutos-jubilarte-pension-completa-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
3 min del teu temps

Així podràs jubilar-te i cobrar la pensió completa

Thu Dec 05 08:51:13 CET 2019

L’edat, els anys cotitzats i la diferència entre autònoms i assalariats són els pilars sobre els quals es calcula l’acomiadament de la vida laboral. Conèixer quan és el moment perfecte per retirar-se permet obtenir el 100% de la pensió

Després de dedicar tota una vida a la feina, arriba finalment el moment de descansar i gaudir de la jubilació, una etapa en què es compta amb una recompensa als anys cotitzats: la pensió. No obstant això, hi pot haver un moment d’incertesa a l’hora de saber de quant serà aquest coixí i com es cobra de manera completa. Descobreix quina serà la teva pensió de jubilació aquí.

La pensió de jubilació de la Seguretat Social és una prestació econòmica que consisteix en una pensió vitalícia, única i imprescriptible que es concedeix al treballador quan, a causa de l’edat, cessa a la feina. Per percebre-la, és necessari estar afiliat a aquest organisme públic, complir amb l’edat mínima de retir i haver cotitzat un mínim de 15 anys.

Existeixen dos tipus de pensions, les contributives i les no contributives. Les primeres són les percebudes pel gruix de la població i la seva quantia es determina en funció de les aportacions que hagi realitzat el treballador durant la seva vida laboral; mentre que les no contributives són aquelles que es reconeixen a ciutadans en ‘necessitat protegible’ que no hagin cotitzat mai o que no hagin complert amb el mínim necessari.

A Espanya, per jubilar-se i cobrar la pensió contributiva de la Seguretat Social cal afiliar-s’hi i haver-hi cotitzat un mínim de 15 anys o, el que és el mateix, 5.475 dies. Cal tenir en compte que almenys dos d’aquests anys cotitzats han d’estar compresos en els 15 anys anteriors a que es produeixi la jubilació. Si no es compleix aquesta condició, es perd el dret a la pensió.

A quina edat hauria de jubilar-me?

L’edat mínima de jubilació és de 67 anys el 2027, però per a casos anteriors, el sistema es calcula a partir dels 65 anys i se li suma un mes cada any des de 2013 fins a 2018; moment en el qual es sumen dos mesos per any fins a 2027. És a dir, si el 2019 una persona té 65 anys, podrà jubilar-se quan compleixi 65 i vuit mesos.

Un altre supòsit que es contempla és permetre la jubilació als treballadors que tinguin 65 anys i una cotització de 38 anys i 6 mesos.

"L’edat mínima de jubilació el 2027 serà de 67 anys"

Però, quan hauries de jubilar-te per cobrar el 100% de la pensió? Depèn de les circumstàncies de cada treballador, tot i que la cotització mínima dona dret a percebre el 50% de la base reguladora de la pensió, és a dir, la meitat del total. Per la qual cosa, per cobrar-la en la seva totalitat, quants més anys es cotitzen, més se’n sumaran, fins a arribar als 35 anys i mig. Entre 2020 i 2022, el període s’amplia als 36 anys de cotitzacions, sumant mig any més entre 2023 i 2026 fins a arribar a l‘any 2027, moment en què es requeriran 37 anys.

Com que aquestes dades són una mica abstractes, per calcular l’edat exacta el millor és utilitzar un simulador online com el que té el ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. A més, també comptes amb eines que et permeten saber a quina edat has de jubilar-te si comences a estalviar des d’avui mateix, per planificar el teu descans des d’ara.

I si sóc autònom?

En el cas dels autònoms, hi ha certes diferències amb la resta de treballadors a l’hora de cobrar la seva pensió.

Per norma general, la quantitat que perceben durant la seva jubilació sol ser bastant menor que el seu nivell d’ingressos quan estava en actiu, és a dir, no cobren el 100%. Això es deu a que, durant els seus anys de cotització, els autònoms declaren ingressos inferiors als que realment reben.

La Seguretat Social permet que aquests treballadors cotitzin per imports (i segons uns màxims i mínims), per la qual cosa redueixen la seva factura mensual, declarant per sota del que realment guanyen. De fet, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social reflecteix que, el 2017, la pensió mitjana dels autònoms estava en 709,42 euros, és a dir, gairebé 500 euros per sota de la d’un assalariat.

"Els autònoms perceben una quantitat menor que la resta d’assalariats"

Abans de realitzar aquests càlculs com a autònoms, és important pensar en les conseqüències que hi hauran durant la jubilació, ja que la pensió sol ser l’única font d’ingressos de la qual es gaudeix en aquesta etapa. Si es declaren menys ingressos durant la vida laboral, la pensió que percebrà l’autònom serà inferior del que podria ser si es cotitza exactament el que es guanya. Una solució eficaç pot passar per cotitzar més durant els 15 o 20 anys anteriors a l’edat de jubilació.

L’abril d’aquest any, la pensió mitjana dels autònoms està en els 886 euros repartits en 14 pagues a l’any. Si durant la seva vida laboral l’autònom percebia 1.500 euros al mes, aquesta diferència s’expressa en una pèrdua de 114 euros mensuals.

Una altre opció és la prejubilació, que pot realitzar-se de manera voluntària a partir dels 63 anys i sempre comptant amb els requisits que s’han aclarit prèviament.

Fotografia de Sandis Helvigs a Unsplash
-Temes relacionats-
up